Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
Trang chủ > Danh mục khám > Chẩn đoán hình ảnh

Khoa Chẩn đoán hình ảnh

- Người  phụ trách : Bác sĩ chuyên khoa cấp 1 Đặng Văn Giao - Bs Nguyễn Duy Ninh, Bs Nguyễn Xuân Chính, KTV Kiều Văn Thảo, KTV Ngô Văn Huấn, Điều dưỡng Phạm Thị Liễu, Y sĩ Thân Thị Chuyên...