Thứ Hai, Tháng Mười Một 29, 2021
Trang chủ > Danh mục khám > Ngoại khoa

DANH SÁCH NHÂN LỰC KHOA NGOẠI

- Bao gồm: Bs CKI  Nguyễn Thị Huyền Trâm, BS CKI Nguyễn Ngọc Chiều, BS CKI Ngô Xuân Soạn. - Cử nhân điều dưỡng Dương Thị Thảo, Hoàng Thúy Sang, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Lanh - Thực h...