Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021

DANH SÁCH NHÂN LỰC KHOA NHI

- Bao gồm: Bs Ngô Thị Thắm, Bs Nguyễn Thị Dinh, Bs Bùi Thị Yến, BS Lê Nguyệt Minh, Bs Nguyễn Thị Ngọc. - Điều dưỡng Nguyễn Thị Thảo Anh, Hoàng Thị Linh, Đặng Thị Thanh Hoa - Khám chữa ...