Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021

Khoa Nội (5 phòng khám)

- Bao gồm  có 5 phòng khám: Bs CKI  Trần Hồng Lâm, Bs Nguyễn Trọng Khánh, Bs Triệu Thị Cung, Bs Hoàng Viết Thịnh, Bs CKI Phạm Trung Kiên - Điều dưỡng Ngô Thị Hiền, Nguyễn Thị Duyên, Lê Th...