Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021

Khoa Sản (2 phòng khám)

- Bao gồm: Bs Hoàng Thu Thắng, Bs Vi Thị My - Nữ hộ sinh Nguyễn Thị Hương Thảo, Trần Thị Trang - Khám chữa bệnh và cấp cứu ban đầu về sản phụ khoa, khám quản lý thai sản.  ...