Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
Trang chủ > Danh mục khám > Răng – Hàm – Mặt

Khoa Răng- Hàm- Mặt (3 phòng khám)

- Bao gồm:  Bs chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt Bùi Văn Lục, Bs chuyên khoa cấp 2 Nguyễn Tuấn Linh, BS chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt Nguyễn Trường Giang - Y sĩ Nguyễn Thị Bắc, Điều dưỡng nha k...