Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
Trang chủ > Danh mục khám > Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Khoa Vật lý trị liệu, Phục hồi chức năng (3 phòng khám)

- Bao gồm: Giám đốc- BS chuyên khoa cấp 1 Chu Thị Thu Hà, BS Nguyễn Thị Hương, BS chuyên khoa cấp 1 Bùi Xuân Hạnh - KTV Nguyễn Thị Bích Lan, Nguyễn Thị Thu, Lại Thị Hồng Niên, Phạm  Nam D...