Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
Trang chủ > Danh mục khám > Xét nghiệm

Khoa xét nghiệm

- Người phụ trách: Cử nhân đại học Trần Văn Nam - Kĩ thuật viên Nguyễn Thị Ngọc Hân, Ngô Thị Thanh Thủy - Máy xét nghiệm sinh hóa tự động của Nhật - Máy xét nghiệm huyết học tự động...