Thứ Ba, Tháng Một 18, 2022
Trang chủ > Chưa được phân loại

Đại hội Chi bộ PKĐK Anh Quất nhiệm kỳ 2020-2022

Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 95-HD/HU ngày 27/8/2019 của Huyện ủy; Kế hoạ...

DANH SÁCH NHÂN LỰC KHOA DA LIỄU

- Bao gồm:  Bs Nguyễn Văn Thông, Tiến sĩ Đinh Minh Tân - Điều dưỡng Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Thị Hiền - Khám chữa bệnh về da, bệnh phong, các bệnh lấy truyền qua tình dục,…