Thứ Tư, Tháng Mười 20, 2021
Trang chủ > Tin tức bệnh viện > Hoạt động của bệnh viện > Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2017

Kết quả kiểm tra bệnh viện năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SYT ngày 17/11/2017 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017; Quyết định số 1692/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017.

 

Thực hiện Kế hoạch số 97/KH-SYT ngày 17/11/2017 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017; Quyết định số 1692/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017.
Ngày 01/12/2017, Đoàn kiểm tra của Sở Y tế đã đánh giá chất lượng Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế năm 2017. Kết quả cụ thể như sau:
I. THÔNG TIN BỆNH VIỆN
– Tên Bệnh viện: Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thế;
– Địa chỉ: Phố Cả Trọng, TT Cầu Gồ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.
– Giám đốc Bệnh viện: ĐẶNG HỮU TUẤN;
– Người cung cấp thông tin: Phùng Thị Lan Hương;
SĐT: 0979603558.            Email: lanhuong071288@gmail.com
II. THÔNG TIN ĐOÀN KIỂM TRA
Đoàn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 được thành lập theo 
Quyết định 1692/QĐ-SYT ngày 17/11/2017 của Giám đốc Sở Y tế
Số lượng thành viên đoàn: 11
– Họ và tên Trưởng đoàn kiểm tra: ThS Trương Quang Vinh
– Vị trí công tác: Phó giám đốc Sở Y tế Bắc Giang
– Họ và tên Thư ký đoàn: BS Khổng Thị Ngọc Anh
Email thư ký đoàn: ngocanhbacgiang2015@gmail.com      ĐT: 0902277578
III. TÓM TẮT KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG BỆNH VIỆN
 
1. TỔNG SỐ CÁC TIÊU CHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ: 83/83 TIÊU CHÍ
2. TỶ LỆ TIÊU CHÍ ÁP DỤNG SO VỚI 83 TIÊU CHÍ:  100%
3. TỔNG SỐ ĐIỂM CỦA CÁC TIÊU CHÍ ÁP DỤNG:  273
4. ĐIỂM TRUNG BÌNH CHUNG CỦA CÁC TIÊU CHÍ:  3.29
 
KẾT QUẢ CHUNG
CHIA THEO MỨC Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 5 Tổng số 
tiêu chí
5. SỐ LƯỢNG TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 10 40 32 1 83
6. % TIÊU CHÍ ĐẠT: 0 12.05 48.19 38.55 1.2 83
 
IV. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KHẢO SÁT HÀI LÒNG
– Người bệnh nội trú: 97%
– Người bệnh ngoại trú: 97%
V. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ ƯU ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN
– Bệnh viện có biển hiệu rõ ràng, khu đón tiếp của bệnh viện khang trang và hiện đại, khoa khám bệnh có sảnh chờ rộng rãi, sạch sẽ, có đủ ghế chờ cho người bệnh. Có quy trình khám chữa bệnh; Có đánh giá định kỳ thời gian chờ khám. Có đội ngũ đón tiếp, hướng dẫn người bệnh tại khoa khám bệnh tích cực, chủ động .
– Có hệ thống lấy số tự động phân theo chuyên khoa. Có ô làm thủ tục riêng cho đối tượng ưu tiên và đối tượng khác.
– Bệnh viện đã triển khai được 62 phần trăm kỹ thuật theo phân tuyến, 06 kỹ thuật mới; đã xây dựng, triển khai được quy trình kỹ thuật ở 9 chuyên khoa và phác đồ chẩn đoán điều trị ở 1 số khoa trong bệnh viện.
– Bệnh viện đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ bệnh án.
– Hệ thống điều dưỡng trong bệnh viện được thiết lập, quản lý hoạt động có hiệu quả.
– Bệnh viện đã xây dựng được hệ thống QLCLBV (Hội đồng QLCL, có Tổ QLCL, mạng lưới QLCL), đã triển khai được 1 số hoạt động về QLCLBV.
– Công tác đào tạo và phát triển nhân lực được BV quan tâm đầu tư đúng mức , duy trì liên tục. Đã quan tâm đến đời sông vật chất tinh thần của CBYT bệnh viện và người lao động.
– Bệnh viện đã công khai đầy đủ số điện thoại đường dây nóng của bệnh viện, của Sở Y tế và Bộ Y tế tại các khoa/phòng.
– Bệnh viện đã công khai giá dịch vụ kỹ thuật theo Thông tư 37, Nghị quyết 07,08 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 
– Bệnh viện đã xây dựng được kế hoạch phát triển nguồn nhân lực tổng thể và hàng năm. Bệnh viện đã xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn về quy tắc ứng xử cho cán bộ toàn viện.
– Việc giám sát thực hiện các quy trình về công tác dược chưa được thực hiện đầy đủ. Công tác dược đã đi vào nề nếp và thực chất. Đảm bảo việc cung ứng đày đủ thuốc, vật tư y tế, hóa chất.
VI. ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VỀ NHƯỢC ĐIỂM, VẤN ĐỀ TỒN TẠI
– Chưa thành lập được khoa dinh dưỡng
– Mặc dù đã được đầu tư cơ Sở vật chất nhưng hệ thống kho thuốc chưa Đảm bảo theo nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc. chưa có cán Bộ chuyên trách dược lâm sàng.
– Cơ cấu cán bộ chưa hợp lý.
– Chưa bố trí phòng bệnh riêng cho BN nam ,nữ
VII. ĐOÀN KIỂM TRA ĐỀ XUẤT CÁC VẤN ĐỀ ƯU TIÊN CẦN CẢI TIẾN
– Đề nghị cử cán bộ chuyên trách về QLCLBV
– Phấn đấu không để bệnh nhân nằm ghép.
– Triển khai phần mềm cho thuốc bệnh nhân điều trị nội trú.
– Bệnh viện cần đảm bảo theo nguyên tắc Thực hành tốt bảo quản thuốc
VIII. Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BỆNH VIỆN VỀ KẾT QUẢ KIỂM TRA
– Bệnh viện nhất trí với kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra đánh giá của Sở Y tế.
– Năm qua, Bệnh viện đã có nhiều thay đổi tích cực từ nâng cao cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Đã nâng cao chất lượng phục vụ và trình độ chuyên môn trong khám chữa bệnh.
 – Năm tới 2018, Bệnh viện tiếp tục xây dựng, cải tạo và sửa chữa để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trong tỉnh và một số vùng lân cận. Phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Sắp xếp, bố trí hợp lý các nguồn lực.
IX. KẾT LUẬN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
Hiện nay, bệnh viện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: Thay đổi nhân lực, thay đổi cơ cấu giá, thông tuyến… Mà bệnh viện đạt được mức điểm như kết quả đánh giá của đoàn kiểm tra hôm nay, phải nói rằng đây là một cố gắng nỗ lực rất lớn của toàn cán bộ bệnh viện, đứng đầu là ban lãnh đạo.
Cần quan tâm cải tiến, khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn công tác quản lý chất lượng bệnh viện. Sắp xếp, bố trí hợp lý các nguồn lực.

Bài viết liên quan